Opwaardering van de Zandberg

De opening van de nieuwe sport- en jeugdaccommodatie, samen met het cultuurcentrum, de goed draaiende horecazaken en winkels vragen en verdienen een volwaardige opwaardering van de omgeving rond de Zandberg.

Wij (Open Vld Zele) juichen de geplande opwaardering toe en wijzen op een aantal alternatieve mogelijkheden om deze site een echte boost te geven. In onze visie blijven daarbij de volgende uitgangspunten belangrijk: voldoende parkeermogelijkheid, mogelijkheid tot omvorming naar een groot evenementenplein, goede bereikbaarheid van de site en bovendien een veilige omgeving voor iedereen. Door de realisatie van een landschapspark creëeren we een extra groene long in het centrum van de gemeente. 

In de vorige legislatuur werd reeds nagedacht over de verdere afwikkeling van de omgevingsaanleg. De vernieuwde Open VLD fractie heeft een eigentijds plan ontwikkeld als alternatief voor de plannen voor een ondergrondse parking. Het plan kan in fasen worden gerealiseerd, en zorgt voor minimale hinder voor omwonenden en middenstand.

Huidige gekende planning

Alternatief voorstel Open Vld Zele

Zandbergplein

Het Zandbergplein krijgt een polyvalente bestemming, maar kan indien nodig volledig als evenementenplein gebruikt worden. Gebruik makend van groene elementen, kan het plein zo afgebakend worden aan de zijkanten zodat steeds parking kan worden voorzien voor winkels en horeca. Hierdoor zal de middenstand ook tijdens de volledige ingebruikname van het evenementenplein steeds bereikbaar zijn. Verder krijgt een deel van het plein een dubbele functie met parkeermogelijkheden voor kortparkeerders of voor bewonersparking. 

Omgeving sporthal De Klodde en gemeenschapscentrum De Wiek​

Door het verplaatsen van het voetbalveld in combinatie met het beperkt onteigening van enkele aanpalende gronden,  kunnen er meer dan voldoende extra gratis parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  Deze  extra parkeerplaatsen worden door groenelementen aan het gezicht onttrokken.

Bij deze realisatie zorgt gesplitst verkeer tussen stappers en trappers en de auto voor een verkeersveilige omgeving. Verder zorgt het inplannen van deelfietsen voor kansen om op gemakkelijke wijze het centrum vanuit deze site te bereiken. De wandelafstand tot de Zandberg is 100 meter. Daarenboven kan door een extra uitbereiding van het camerasysteem dat nu reeds te plekke is de veiligheid geoptimaliseerd en uitgebreid worden.

Door deze realisatie krijgen we aan de zijkant  van de sporthal, waar initieel parkeerplaatsen werden voorzien, ruimte voor sport en spelmogelijkheden zoals petanquepleinen, avonturenpark voor kinderen, veldje met klimparcours  en speeltuigen voor kinderen met een beperking(iets waarvoor OpenVLD Zele  reeds eerder pleitte). Deze extra groene long in het centrum betekend een aanvulling op het reeds vooropgestelde bomenplan.

Inplantingsplan

Een greep uit de reacties: ​

Tenslotte nog enkele feiten:

  • Het RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) “Wiekpark” biedt de mogelijkheid om, mits miniem inboeten aan het groene en openbare karakter van de zone voor dagrecreatie, indien nodig extra parkeermogelijkheden te voorzien.
  • Langdurige werken aan een ondergrondse parking (2 jaar) zijn nefast voor horeca en winkels op en rond het Zandbergplein. Bovendien kan archeologisch onderzoek deze periode nog sterk verlengen.
  • Een deel van de beoogde gronden is nog in privébezit. De kostprijs om recreatiegronden te onteigenen is 25 à 60 euro/m².
  • Volgens het expertisecentrum CROW zijn 280 parkeerplaatsen aangewezen
  • Kostprijs van één bovengrondse parkeerplaats met waterdoorlatend materiaal: 7.500 euro.
  • Kostprijs van één ondergrondse parkeerplaats: 25.000 à 30.000 euro.,