Open Vld Zele wenst een educatieve rol voor het nieuwe recyclagepark

Open Vld Zele stelt vast dat in het nieuw recyclagepark geen plaats meer is voor o.a. de compostmeesterwerking. Ze wensen dan ook dat dit initiatief en andere educatieve projecten die reeds bestonden, worden verdergezet in het nieuwe recyclagepark.

“Jarenlang stonden deze trotse vrijwilligers de Zelenaars gratis bij met raad en daad omtrent het vermijden van afval en hoe optimaal zijn/haar tuin te verzorgen. Wij vinden dat dit tenminste dient verdergezet te worden, alsook uitgebreid”, zeggen raadsleden Geert Roosenboom en Dirk De Mey (Open Vld).

In de nieuwe plannen van het recyclagepark is hiervoor geen ruimte voorzien. Men zou bijvoorbeeld een educatief leerpad voor de jeugd kunnen uitwerken, treedt bestuurslid Frederik Vanaken bij. Ecologisch omgaan met afval, composteren, en recyclage zijn op dit moment ook bij de jeugd een ‘hot thema’. Het is een taak van het bestuur om hierop in te spelen. Ook het wegvallen van de milieuactiedag is een gemiste kans om de Zeelse inwoners milieubewust te maken: een heropstart of een nieuw initiatief zou zeker welkom zijn. 

Op de eerstkomende gemeenteraad zal Open Vld Zele dan ook deze bekommernissen uiten en tegelijk voorstellen om deze initiatieven nieuw leven in te blazen.

Schepen van Milieu De Donder reageerde alvast dat er in het nieuwe recyclagepark nog zeker plaats zal zijn voor de compostmeesterwerking en deed meteen een oproep naar vrijwilligers.