Open Vld lanceert actie tegen armoede over de partijgrenzen heen.

Tijdens de laatste gemeenteraad beantwoordde raadslid Vanessa Gelorini (Open Vld) aan de noodkreet van de Welzijnsschakel door meer in te zetten op korte-termijn acties tegen armoede. “Zeker in deze barre tijden is steun voor de Zeelse hulpbehoevenden van groot belang, te meer omdat vele Zelenaars die het moeilijk hebben, uit schaamte of angst onder de radar blijven”, verduidelijkt Gelorini. Ze riep op tot de samenstelling van een werkgroep of denktank, die zich partijoverschrijdend buigt over de armoede-problematiek in Zele.

Het huidige gemeentebestuur heeft al blijk gegeven van talrijke, duurzame en warme initiatieven, maar ook de oppositie wil zijn steentje hiertoe bijdragen. Zo werd haar voorstel van een kunstverkoop ‘door Zelenaars en voor Zelenaars’ positief onthaald door de meerderheid, en wordt dit project op korte termijn samen met alle betrokken actoren uitgewerkt en gerealiseerd.

“Kunst werkt nu éénmaal verbindend op alle vlak”, besluit Gelorini. Alsook werd het voorstel van BCSD mandataris De Craecker (Open Vld) om een Zeelse infoavond over armoede-vangnetten te organiseren in de gemeentelijke planning opgenomen.