Ondernemen in Zele

Onze ondernemers creëren meerwaarde voor zichzelf én voor de samenleving. Succesvol ondernemerschap moet dus lonen en verdient respect. Open Vld wil dan ook administratieve, statutaire en fiscale drempels die ondernemerschap afremmen, zo veel als mogelijk wegwerken. Minder regels moeten bestaande én nieuwe spelers in onze economie alle kansen bieden en innovatie stimuleren, niet tegenhouden. 

Ondersteunen van middenstand

Alle handelaars en bedrijven in Zele moeten worden gehuisvest en begeleid om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen. De kracht van een Zeels ondernemerslandschap is het tot stand brengen van variëteit en verscheidenheid. Via onderzoek kunnen we ontbrekende opportuniteiten en kansen in kaart brengen en willen we inzetten op (i) innovatieve ondernemingen met tewerkstellingsmogelijkheden en (ii) handelszaken van de toekomst die complementair zijn aan de (wereldwijde) online-markt.

Met initiatieven als ‘Creatief Zeels Idee’, in samenwerking met de lokale, financiële instellingen, willen we start-up ondernemingen de kans geven om te ontdekken, te leren en te groeien. Bestaande ondernemingen en handelszaken worden uitgedaagd om zichzelf te heruitvinden. Op die manier creëren Zeelse handelaars het juiste en aangepaste aanbod voor de Zelenaar, binnen een vrije markt. Wat te kort is in winkelaanbod, moet extra gestimuleerd worden.

Ondersteuning positief imago Zeelse landbouw

Het positieve imago van onze Zeelse familiale landbouwbedrijven dient verder te worden ondersteund o.a. door de organisatie van het landbouwweekend, de thema- tentoonstellingen op de Zeelse jaarmarkt en het stimuleren van de “korte keten verkoop”. Landbouwwegen dienen, waar nodig, te worden gerenoveerd. Ook een maximale inbreng van onze landbouwers is vereist bij de heropening van trage wegen. Verder dient belangrijke info via de verschillende communicatiekanalen tot bij de plaatselijke landbouwers te komen.

Ondernemersplatform creëren

De gemeente zou met zijn bevoegde, competente ambtenaren de regie in handen moeten nemen om verschillende, lokale initiatieven samen te brengen in een ondernemend Zele met ruimte voor initiatief en vernieuwing. De gemeente kan dan zorgen voor 1 centraal aanspreekpunt voor de (startende) ondernemer. Daarnaast kan het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BINZ) geactualiseerd worden.

Het gefragmenteerde landschap van handelaars en bedrijven moet samengebracht en verbonden worden met respect voor ieders eigenheid om te voorzien in gezamenlijke, specifieke behoeften en gemeenschappelijke oplossingen. Het oprichten van een Zeelse ondernemersraad kan helpen om samen te denken én te doen.

Zeelse openbedrijvendag

Een jaarlijkse, terugkerende Zeelse ondernemersdag , waarbij de Zelenaars hun lokale handelaars en bedrijven ontdekken en leren kennen kan het lokaal ondernemen versterken.

Samenwerkingen om lokale werkgelegenheid te versterken

Verdere samenwerkingsvormen moeten worden uitgebouwd ter ondersteuning van de lokale werkgelegenheid door de Zeelse scholen in contact te brengen met bedrijven, werkgever- en handelaarsorganisatie als Unizo, 9240, Voka en VZI. Dit vertaalt zich in ontmoetingsmomenten tijdens Zeelse jobbeurzen, opendeurdagen en andere creatieve initiatieven.

Leegstaande handelspanden zinvol gebruiken

We willen leegstaande handelspanden zinvol gebruiken en daarnaast ook ruimte geven aan start-ups en jongeren om leegstand tegen te gaan door het realiseren van ondernemersprojecten (i.s.m. financiële instellingen).

Activeren van ondernemerspark

Voor de industriezones worden gezamenlijke initiatieven (veiligheid, (groen)onderhoud) uitgewerkt en beheerd, al dan niet in samenwerking met de sociale tewerkstelling.

Vermijden van extra ondernemersbelastingen

Ondernemers verdienen alle steun tijdens moeilijke momenten. Daarom vragen wij de gemeente Zele om de lokale ondernemersbelasting niet te heffen die al onze lokale ondernemers treft, inclusief starters, vrije beroepen en zelfstandigen in bijberoep. De gemeente Zele wijkt momenteel niet af van het invoeren van de nieuwe belastingen en negeert ons voorstel om een uitstel te voorzien tot na de corona-crisis. 

Update: De gemeente Zele informeerde ons dat de invoering van de ondernemersbelasting vertraging oploopt omwille van administratieve uitdagingen om alle ondernemers te identificeren. Wij blijven ondertussen vragen om deze belasting niet te heffen.