Zele vol sportieve ontspanning

Mensen hebben beweging nodig. We ijveren voor voldoende sportruimte en infrastructuur die mensen aanzet tot sporten. We willen samen met de private sector investeren in sportinfrastructuur van topkwaliteit die toegankelijk is voor iedereen. We kunnen mensen beter op de hoogte te brengen van wat de sportmogelijkheden in hun buurt zijn en gaan zorgen  via innovatieve projecten  dat jongeren vlot kunnen kennismaken met verschillende sporten. Door mensen op jongere leeftijd te laten kennismaken met een breed aanbod, in plaats van enkel met traditionele sporten, kunnen we ook de talentdetectie verbeteren.

Sportverenigingen verder laten ontplooien en ontwikkelen.

De Zandbergsite moet verder worden uitgebouwd door het activeren van buitensporten voor jongeren en ouderen. Via satellietclubs voor rugby, korfbal of hockey worden samenwerkingen met de lokale clubs gerealiseerd.

Loop- en wandel app

We zetten mensen aan om meer te bewegen om gezonder (en langer) te leven. Hiervoor is een toegankelijke app nodig die de fiets-, wandel- en looproutes en evenementen verzamelt, door en voor de Zelenaars. De uitbouw van het lokale loop- en fietsnetwerk (aansluiting mountainbike-route en Finse piste in Wijnveld, een fietsroute-app…) biedt de bewoners en mensen die komen werken in Zele tal van sportieve mogelijkheden. Daarnaast biedt het een extra troef voor toeristen die Zele bezoeken.

De wandel- en fietsroutes worden beter beheerd: Door het aanstellen van een peter en/of meter per route kan de signalisatie worden gecontroleerd op wandel- en looproutes (cfr. A. Bogaertroute), het trage wegennetwerk en mountainbikeroutes.

Opwaardering Sportterrein Ter Elst

De sport- en vrije tijdsite Ter Elst moet verder heropgewaardeerd worden om te voldoen aan de actuele verwachtingen van de jeugd, sport- en recreatiebeleving, met aandacht voor de veiligheid, toegankelijkheid en horecamogelijkheden ter plaatse. Ondanks de reeds gerealiseerde, talrijke inspanningen (voetbalpleintje, speeltuin-klimrek, skatepark) is een verdere modernisering en opfrissing van het sport- en ontspanningsaanbod aangewezen. Een outdoor-klimmuur en een kunstgrasvoetbalpleintje kan een goede investering zijn ter vervanging van het actuele minivoetbalpleintje.

Anderzijds dienen ook inspanningen geleverd te worden voor het (1) renoveren van de tenniskantine, (2) hernivelleren van de looppiste, (3) verfraaien van de inkom aan de Elststraat en fietsparking, (4) vervangen van de glascontainers door ondergrondse en (5) herlokaliseren van het oefenterrein van de rijschool naar toegankelijk privé-terrein (bv. in de industriezone).