Meerderheid breekt belofte: er komen nieuwe belastingen.

Tijdens de voorstelling van het beleidsplan van de huidige meerderheid CD&V/Leefbaar Zele begin 2020 werd beloofd dat er geen nieuwe belastingverhogingen zouden komen. Dit bleken loze woorden. Naast de uitgebreidere ondernemingsbelasting, werden twee nieuwe belastingen ingevoerd: de belasting op het uitdragen van reclamefolders (wat ongeveer 31.000 euro aan extra inkomsten genereerde voor de gemeentekas) en de belasting op constructies voor reclamedoeleinden (wat ongeveer 15.000 euro opleverde voor de gemeentekas). 

Verder blijkt dat de door de gemeente Zele geheven jaarlijkse bedrijfsbelasting verhoogt is van 250.000 euro in de vorige legislatuur naar 400.000 euro in de huidige legislatuur (cijfers opgevraagd bij de financieel directeur van de gemeente Zele). Deze extra inkomsten wordt verkregen door de kleine zelfstandigen, vrije beroepen en mensen met een kleine zelfstandige activiteit in bijberoep extra te belasten door middel van de uitgebreidere ondernemingsbelasting.

In 2018 werden er maar 518 belastingformulieren opgestuurd, in 2020 zijn dit er al 1788 (bevestigde door Jos Withofs (CS&V) tijdens de vorige gemeenteraad). Deze belasting komt bovenop de vaste kosten van afbetalingen, huur, sociale bijdragen en kosten voor nutsvoorzieningen. In coronatijd is dit een zware domper voor vele kleine (startende) zelfstandigen.

Open Vld Zele pleit nog steeds naar het herinvoeren van de vrijstellingen op de ondernemingsbelasting. Vrije beroepen (zoals artiesten, vertalers, journalisten, muzikanten, verpleegkundige & dokters) en mensen met bedrijfsruimte kleiner dan 100m2  (zoals leerkrachten in bijberoep, pedicures, zelfstandige IT’ers, …) moeten vrijgesteld worden van deze ondernemingsbelasting. Tenslotte moeten om onze lokale economie te ondersteunen, net deze mensen motiveren om te ondernemen.  

Deze  zuiver financieel gezien niet-noodzakelijke ingreep bezorgt de gemeentekas 150.000 extra inkomsten op jaarbasis. Onbegrijpelijk volgens Dirk De Mey: het gemeentebestuur heeft van de vorige legislatuur een voldoende groot werkbudget geërfd, wat ook bevestigd werd door Thomas Bauwens (CD&V) .

Alsof dat nog niet volstaat, zijn er Zeelse zelfstandigen die 2 of meer aanslagbiljetten in de bus krijgen. Dirk De Mey: “Ben je een zelfstandige verpleegster en doe je ernaast nog enkelen klanten als pedicure? Proficiat, u mag twee keer langs de kassa passeren.” Ook mensen fulltime werkzaam in de evenementen sector, die vorig jaar weinig of geen inkomen hadden, worden niet ontzien.