Meer parking in het masterproject Lange Akker

Tijdens de vorige gemeenteraad op donderdag 26 november 2020 vroeg raadslid Geert D’hooghe van Open Vld om het aantal parkeerplaatsen op de te ontwikkelen Lange Akker-site sterk te verhogen.

Uit het overleg met de buurt is gebleken dat de parkeerproblematiek rond de Lange Akker een hot- topic is. D’hooghe stelt dan ook voor om het aantal parkeerplaatsen die in de eerste fase zullen gerealiseerd worden sterk op te trekken om aan de vraag van de buurt te voldoen. ‘Het aantal parkeerplaatsen dat nu voorzien is, zal amper volstaan voor de bewoners van de nieuwe site. Tel daar bovenop nog wat personeel én bezoekers bij van de handelszaken die zich op de site zullen vestigen, en de parking is als snel te klein’, verduidelijkt D’Hooghe. 

In de Drieputtenstraat is een gedeeltelijke oplossing voorzien maar in de Lange Akker blijft het probleem onopgelost. Het bestuur legt een norm aan de ontwikkelaar op over het maximaal aantal wooneenheden. Het zou echter ook nuttig zijn om een norm voor een minimaal aantal parkeerplaatsen op te leggen, zodat ook de huidige bewoners uit de Lange Akker daar kunnen parkeren en niet in de kou komen te staan. “Het is een mooi project, dat door het studiebureau goed uitgewerkt is, maar door niet tegemoet te komen aan de vraag van de buurt is dit echt een gemiste kans,” besluit D’hooghe.

Frederik Vanaken - Sabine De Wilde - Geert Roosenboom - Geert D-hooghe