Jong VLD Zele breekt lans voor modernisering uitleendienst​

Zele ontving 212.153,77 euro van de Vlaamse regeling om de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen te ondersteunen. De gemeente koos er voor om een deel van dit budget te gebruiken om de subsidies van de verenigingen eenmalig te verdubbelen. Op de laatste algemene vergadering van de Zeelse Jeugdraad kregen we te horen dat er na deze subsidie nog ongeveer 50.000 euro over is. Als jongeren partij willen wij er mee over waken dat dit budget zal gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: om het verenigingsleven te steunen. Dit zowel voor sport-, jeugd en cultuur. 

“Zelf denk wij aan het moderniseren van de uitleendienst, dit komt alle verenigingen ten goede, een online platform is al een goede stap, maar er kan zeker nog meer ondernomen worden” zegt Ruben Van Renterghem van Jong VLD Zele “al jarenlang komen vanuit de jeugdraad vragen en opmerkingen i.v.m. de uitleendienst. In het advies op de meerjarenplanning was er zelfs een groot deel over opgenomen. ” Zo staat er in het advies te lezen: uitleendienst uitbreiden, het mogelijk maken dat alle verenigingen de tent van de gemeente kunnen uitlenen, camionette toevoegen aan de uitleendienst,…”

Zelf zijn wij voorstander van een soort locker systeem of garage met code voor onze uitleendienst. Dit geeft als voordeel dat de verenigingen 24 op 24 om het materiaal kunnen komen. De gemeente diensten kunnen alles klaar zetten op een gepast moment zodat men een efficiënte planning kan opmaken.

Momenteel hebben enkele diensten nog een eigen uitleendienst wat er voor zorgt dat de verveningen soms op meerder plaatsen materiaal moeten gaan afhalen. Door te werken met de garage zou dit materiaal voor de ontlener al verzamelt kunnen worden.

Laurence De Mey, Mathijs Van Miegroet en Ruben Van Renterghem van Jong VLD Zele.