Gemeente Zele heft ondernemersbelasting in volle Corona-tijdperk

De gemeente Zele heft in volle Corona-tijdperk een nieuwe belasting op onze lokale ondernemers, waar voordien enkel een belasting was voor zaken met een oppervlakte groter dan 100m2. Deze nieuwe heffing van belastingen telt nu ook voor alle ondernemers inclusief starters, vrije beroepen en zelfstandigen in bijberoep. 

Wij hebben de beslissing om onze lokale ondermers extra te belasten aangevochten in de gemeenteraad van december 2019 én op de gemeenteraad van april 2020 om deze belasting ten minste 1 jaar uit te stellen, maar liefst willen we dat deze extra belasting wordt afgeschaft. Helaas is ons verzoek in dovemansoren terecht gekomen en mogen onze ondernemers een bijkomende belasting verwachten in plaats van de steunmaatregelen die onze ondernemers nodig hebben. 

Het gemeentebestuur beargumenteert deze beslissing dat de inkomsten van de ondernemersbelasting zullen gebruikt worden om te herinvesteren in de lokale economie, maar deze investeringen worden niet gespecificeerd.

Kortom, onze lokale economie krijgt een bijkomende klap tijdens deze Corona-crisis. 

Het aangifteformulier dat alle Zeelse ondernemer hebben ontvangen.