Buurtparking aan de Padweg

Tijdens de voorbije gemeenteraad verleende het huidige bestuur de aankoopoptie voor het Administratief Centrum Padweg aan vzw Vrij Onderwijs. “Een goeie zaak voor de schaalvergroting van de school en het welbevinden van de leerlingen”, stelt Geert Roosenboom van Open Vld. 

“Evenwel dient het bestuur oog te hebben voor de immense parkeerdruk in de buurt. De autostaanplaatsen aan de voor- en achtergevel, die momenteel ingepland staan als parking voor het administratief centrum van het OCMW, zouden als openbare parking een ideale oplossing kunnen zijn om de parkeerdruk te verlichten. Buurtbewoners kunnen daar dan (eventueel met een bewonerskaart) gratis parkeren” stelt Roosenboom.

Sabine De Wilde - Frederik Vanaken - Geert Roosenboom - Geert D'hooghe