Bijsturing schoolomgeving Huivelde/Hansevelde

Tijdens de laatste gemeenteraad kaartte Dirk De Mey van Open Vld Zele aan dat er op het traject van de schoolomgeving Huivelde-Hansevelde geen fietssugestiestroken zijn voorzien op het smalle deel tussen Buffelstraat/Noordlangestraat en Hermietstraat. Binnen de door het gemeentebestuur ontworpen uitvoeringsplan werden deze op andere smalle delen wel voorzien.

De realisatie van deze fietssuggestiestroken op boven vermeld deel zou de verbinding zijn tussen de reeds gerealiseerde gescheiden fietspaden in de wijk.  Deze missing link zorgt ervoor dat schoolgaande kinderen maar ook wijkbewoners uit het verste deel op een betere veiligere manier richting school, winkel, enz. kunnen fietsen.

De werkgroep verkeer/mobiliteit van de Zeelse Open Vld fractie rekent er op dat deze positieve en constructieve aanvulling door de beleidsverantwoordelijken wordt meegenomen tijdens de realisatie van dit project.

Geert Roosenboom - Dirk De Mey