Alternatief voor de duivenvergiftiging?

De Gemeente Zele is sinds enige tijd gestart met een project waarbij men de stadsduiven voedert met R-12 (Nicarbazine) om de stadsduivenpopulatie binnen de perken te kunnen houden. Vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos kwam de reactie dat de gemeente Zele, met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, een aanvraag moet indienen om dit gekend gif te mogen gebruiken. Hiermee wordt bedoelt dat bij gebruik van R-12, een afwijking op het soortenbesluit dient aangevraagd te worden vooraleer R-12 kan ingezet worden.

De Gemeente Zele liet evenwel na dit aan te vragen. Met onmiddellijke ingang eist het Agentschap Natuur en Bos dan ook de stopzetting van het gebruik hiervan. Zoniet zal bij een volgende controle hiervan proces-verbaal worden opgemaakt tegen de gemeente Zele.

Bij de start van dit project kaartte gemeenteraadslid Geert Roosenboom (Open Vld) deze problematiek aan en gaf als alternatief het opnieuw inschakelen van de valkenier, die in het verleden efficiënt en doelgericht te werk ging. Het bestuur ging daar niet op in en zwaaide met een positief schrijven van GAIA als goedkeurend argument. Echter behaalt men met deze gif verspreiding een uitroeiing van niet alleen de stadsduiven maar ook van alle andere vogelsoorten (en dus ook bedreigde diersoorten).

Patrick Neirynck, een bezorgde Zeelse burger, gaat ook niet akkoord met de huidige aanpak. “De gemeente Zele slaat wel degelijk de bal mis. Er zijn wel degelijk soorten zoals de Zomertortel, de Turkse tortel, de Huismus, de Slechtvalk en de Sperwer die hiermee (on-)rechtstreeks bedreigd worden.” Het gebruik van R-12 kan volgens Neirynck vergeleken worden met het gebruik van Roundup, waarvan nu blijkt dat het grondwater ermee wordt verontreinigd. Aan mailverkeer van Neirynck naar het gemeentebestuur werd geen gehoor gegeven.

Open Vld Zele stelt zich dan ook de volgende vragen:

  • Of het Schepencollege een aanvraag gaat indienen om een afwijking op het Soortenbesluit bij het Agentschap Natuur en Bos?
  • Hoe men de beschermde diersoorten vrijwaren van inname van dit vergif?
  • Of men in afwachting van de aanvraag onmiddellijk gaat stoppen met het gebruik van R-12 (Nicarbazine) zoals het Agentschap Natuur en Bos eist?
Geert Roosenboom met Zelenaar Patrick Neirynck.